oirp warszawa

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
24 września 2016 r.


 • Termin i miejsce egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Informujemy, że w dniu 8 września br. wysłano zawiadomienia o egzaminie wstępnym. Egzamin wstępny odbędzie się w 24 września br. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Hali nr 1 i w Hali nr 3, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. W Hali nr 1 do egzaminu przystąpią osoby zakwalifikowane do Komisji Egzaminacyjnych (nr 1), nr 2, nr 4, nr 5, w Hali nr 3 - osoby zakwalifikowane do Komisji Egzaminacyjnej nr 3. Egzamin (test) trwać będzie 2,5 godziny. Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na salę po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego do sali egzaminacyjnej. Torby, torebki, plecaki itp. można zostawić w szatni. Rejestracja odbędzie się w godz. 9.00-10.30. Sala, w której odbywać się będzie egzamin wstępny zostanie zamknięta o godz. 10.45. Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.

  Utworzono: 2016-09-09

 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych

  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2016 r. z siedzibą w Warszawie

  Utworzono: 2016-08-29

 • Ogłoszenie i komunikat

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. ogłoszenia o egzaminie wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Uprzejmie informujemy, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233), wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2016 roku na dzień 24 września (sobota). Ogłoszenie o egzaminie wstępnym zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 1 grudnia 2015 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Przydział kandydatów do poszczególnych komisji

  Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący: Komisja Egzaminacyjna (nr 1) - nazwiska zaczynające się od ABR… - FIJ…
  Komisja Egzaminacyjna nr 2 - nazwiska zaczynające się od FLO… - KOS…
  Komisja Egzaminacyjna nr 3 - nazwiska zaczynające się od KOT… - NGU…
  Komisja Egzaminacyjna nr 4 - nazwiska zaczynające się od NIE… - STAŃ…
  Komisja Egzaminacyjna nr 5 - nazwiska zaczynające się od STAR… - ŻYŁ…

  Utworzono: 2016-09-09

 • Termin i miejsce egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Informujemy, że w dniu 8 września br. wysłano zawiadomienia o egzaminie wstępnym. Egzamin wstępny odbędzie się w 24 września br. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Hali nr 1 i w Hali nr 3, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. W Hali nr 1 do egzaminu przystąpią osoby zakwalifikowane do Komisji Egzaminacyjnych (nr 1), nr 2, nr 4, nr 5, w Hali nr 3 - osoby zakwalifikowane do Komisji Egzaminacyjnej nr 3. Egzamin (test) trwać będzie 2,5 godziny. Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na salę po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego do sali egzaminacyjnej. Torby, torebki, plecaki itp. można zostawić w szatni. Rejestracja odbędzie się w godz. 9.00-10.30. Sala, w której odbywać się będzie egzamin wstępny zostanie zamknięta o godz. 10.45. Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.

  Utworzono: 2016-09-09

 • Godziny przyjmowania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Dokumenty o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy składać w siedzibie rady okręgowej izby radców prawnych w Warszawie: osobiście - ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 10.00-16.00; pocztą - ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

  Utworzono: 2016-08-01

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2016 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za egzamin wstępny wynosi 925,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.

10 sierpnia 2016 r. - zakończenie rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską.

17 września 2016 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.

24 września 2016 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską