kirp

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
30 września 2017 r.


 • Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.

  Utworzono: 2017-05-12

 • Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

  Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

  Utworzono: 2017-05-12

 • Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2017

  Poniżej publikujemy wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2017. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego. Lista wyników została także wywieszona w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (parter, hol II). Wyniki zamieszczono także na indywidualnym koncie kandydata w ewnarze.

  Utworzono: 2017-10-02

 • Biuro OIRP w Warszawie czynne w dniu 23 września br (sobota)

  Informujemy, że w dniu 23 września br. upływa termin na złożenie kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. W związku z powyższym Biuro OIRP w Warszawie w dniu 23 września (sobota) będzie czynne w godz. 9.00-15.00. Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Aplikacji (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter).

  Utworzono: 2017-09-18

 • Przydział kandydatów do poszczególnych komisji

  Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący: Komisja Egzaminacyjna - nazwiska zaczynające się od ABR… - FUT… Komisja Egzaminacyjna nr 2 - nazwiska zaczynające się od GAC… - KOT… Komisja Egzaminacyjna nr 3 - nazwiska zaczynające się od KOW… - NIZ… Komisja Egzaminacyjna nr 4 - nazwiska zaczynające się od NOC… - SOW… Komisja Egzaminacyjna nr 5 - nazwiska zaczynające się od STA… - ŻUR…

  Utworzono: 2017-09-15

 • Termin i miejsce egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Informujemy, że w dniu 14 września br. wysłano zawiadomienia o egzaminie wstępnym. Egzamin wstępny odbędzie się 30 września br. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Hali nr 1, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Egzamin (test) trwać będzie 2,5 godziny. Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na salę po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego do sali egzaminacyjnej. Torby, torebki, plecaki itp. można zostawić w szatni. Rejestracja odbędzie się w godz. 9.00-10.30. Sala, w której odbywać się będzie egzamin wstępny zostanie zamknięta o godz. 10.45. Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.

  Utworzono: 2017-09-14

 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych

  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

  Utworzono: 2017-05-12

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu

Dmowskiego 20/4

58-300 Wałbrzych

074-842-68-76

www.oirp.walbrzych.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji.

16 sierpnia 2017 r. - zakończenie rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską.

23 września 2017 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.

30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską